Asistență gratuită
Asistență

Pentru a crea o conexiune PPPoE în Windows 7 te rugăm să urmezi paşii de mai jos:

 1. Apasă pe butonul Start, apoi pe Control Panel
 2. Accesează Network and Internet
 3. Accesează Network and Sharing Center
 4. Selectează opţiunea Set up a connection or network.
 5. Selectează Connect to the Internet după care apasă pe Next
 6. Selectează Set up a new connection anyway
 7. Selectează Broadband ( PPPoE ) ca fiind tipul de conexiune pe care doreşti să o creezi
 8. Introdu numele de utilizator şi parola de acces la Internet. Dacă nu le știi apelează la nr. 0749060566, sau 0265577888.
 9. Bifează Remember this password
 10. Introdu la Connection name Digicomm
 11. Apasă butonul Connect pentru a te conecta la Internet
 12. Apasă pe butonul Close pentru a finaliza. Pe desktop lângă ceas vei regăsi iconița de pornire a conexiunii – un ecran de calculator.
 1. Apasă pe butonul Start, apoi pe Control Panel după care apasă pe Network and Internet Connections
 2. Apasă pe Network Connections apoi selectează din secţiunea Network Tasks opţiunea Create a new connection
 3. După ce porneşte asistentul de creare a conexiunii apasă Next
 4. Selectează Connect to the Internet după care apasă pe Next
 5. Selectează Set up my connection manually după care apasă pe Next
 6. Selectează opţiunea Connect using a broadband connection that requires a user name and password apoi apasă Next
 7. Scrie Digicomm în câmpul ISP Name după care apasă pe Next
 8. Introdu numele de utilizator şi parola de acces la Internet. Dacă nu le știi apelează la nr. 0749060566, sau 0265577888.
 9. Confirmă parola de acces la Internet apoi apasă pe Next
 10. Selectează Add a shortcut to this connection to my desktop
 11. Apasă pe Finish pentru a termina. Pe desktop vei regăsi iconița de pornire a conexiunii.

Procedura de soluționare a reclamațiilor

Reclamațiile privind produsele și serviciile de comunicații electronice furnizate de către S.C. Digi Communication SRL pot fi înaintate de către utilizatorii finali – persoane fizice sau juridice – în oricare din următoarele moduri:
a) telefonic, la numerele de telefon:
0749060566 în fiecare zi calendaristică – între orele 8-20
0265577888 de luni până vineri între orele 8:00-16:00 și sâmbătă între orele 09:00-13:00.
b) prin SMS, la numărul de telefon 0749060566, 24/24h
c) prin email la adresa: office@digicomm.ro
d) prin poștă, adresate către: Centrul de Relații cu Clienții, SC Digi Communication SRL, str. Principală nr. 168/A, Sovata, jud. Mureș.
e) prin depunerea acestora în scris la Centrul de Relații cu Clienții, str. Principală nr. 168/A, Sovata, jud. Mureș.

Reclamațiile trebuie să conțină numele și datele de contact ale clientului, inclusiv numărul de telefon, precum și descrierea aspectelor reclamate. Orice reclamație legată de serviciile și/sau produsele comercializate de către SC Digi Communication SRL, adresată în scris sau verbal, va primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data primirii acesteia de către SC Digi Communication SRL, prin oricare din modurile de transmitere enumerate mai sus.

Pentru fiecare reclamație primită se va deschide un tichet cu un număr unic de înregistrare care va putea fi vizualizat în interfața registrului electronic de ticketing, modul specializat în tratarea – urmărirea defecțiunilor.

Programul de lucru pentru primirea reclamațiilor scrise la adresa centrului de relații cu clienții este 8:00-16:00, de luni până vineri, cu excepția zilelor declarate nelucrătoare conform legii.

Răspunsul la reclamațiile clienților se va transmite în scris sau verbal, în funcție de solicitarea acestora și vor putea fi urmărite și verificate pe baza numărului de înregistrare unic primit în momentul sesizării când s-a deschis un tichet.

Termenul de remediere a deranjamentelor – reprezintă intervalul de timp între momentul recepționării unei reclamații de către SC Digi Communication SRL privind un deranjament validat/verificat si confirmat și momentul în care serviciul reclamat a fost readus în parametrii normali de funcționare. Acest termen nu poate depăși 2 zile lucrătoare. În cazul depășirii acestui termen clientul poate cere diminuarea facturii conform clauzelor contractuale.

Orice contestație a clientului legată de factura telefonică trebuie adresată în scris, în maxim 30 de zile de la data emiterii facturii. Fiecare contestație trebuie să cuprindă suma contestată și apelurile și/sau serviciile facturate/contestate.

Obligația clientului de a plăti suma în discuție este suspendată pe perioada soluționării reclamației, clientul fiind obligat să achite diferența dintre suma facturată și suma contestată în termenul specificat pe factură. În cazul în care contestația este respinsă, clientul are obligația de a plăti diferența neachitată în termen de 14 zile de la informarea clientului despre respingerea contestației.

Reclamațiile utilizatorilor finali ce au ca obiect deficiențele de funcționare ale echipamentelor terminale de telecomunicații/accesorii, în perioada de garanție, vor fi soluționate în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare în materie și/sau dispozițiile certificatului de garanție, în termen de 15 zile de la data predării acestora în punctele de lucru ale SC Digi Communication SRL.

În anumite cazuri, în funcție de natura și complexitatea aspectelor sesizate, termenul de soluționare a reclamațiilor se poate prelungi, în mod excepțional, cu o nouă perioadă de 30 de zile lucrătoare, cu informarea prealabilă a clientului asupra acestei situații.

În cazul în care reclamația nu este soluționată pe cale amiabilă, clientul are posibilitatea de a se adresa în vederea soluționării litigiului către autoritatea de reglementare abilitată (ANCOM, ANPC etc.) sau către instanța competentă, după caz.
  Test de viteză